Terugtrekken

Terugtrekken

Herroepingsformulier Formulier voor herroeping van de koopovereenkomst / herroeping

Je hebt het recht om de gesloten koopovereenkomst zonder opgave van redenen binnen een termijn van 14 dagen te herroepen. Het herroepingsrecht vervalt 14 dagen na ontvangst van de bestelde goederen.

Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht is het voldoende dat u ons een duidelijke boodschap stuurt (bijvoorbeeld brief, fax of e-mail). Ter bescherming van uw herroepingsrecht kunt u gebruik maken van de door ons toegezonden formulieren.

Om de herroeping veilig te stellen, moet deze binnen de termijn van 14 dagen aan ons worden verzonden. Download hier het formulier voor het ontbinden van de gemaakte koopovereenkomst. Vul het formulier in en stuur het naar:

Zebra-mode
Lomstraat 50
5911GP Venlo
Nederland

VERLAAGD & UITVERKOOP (AANBIEDINGEN) ARTIKELEN ZIJN IN HOOFDSTUK UITGESLOTEN VAN DE WIJZIGING!